Moot Court 2019 – 2020 : Règlement – Reglement

 

Règlement_N

Règlement_F

Calendrier / Kalender Moot Court Droit constitutionnel / Grondwettelijk Recht 2020

15/12/2019 : inscription des équipes / inschrijvingen van de teams

10/02/2020 : envoi du casus / uitsturen van de casus

17/02/2020 : questions pour le Comité scientifique / vragen voor het wetenschappelijk Comité

28/02/2020 : réponses du Comité / antwoorden van het Comité

10/03/2020 : remise de l’écrit / afgifte van de scriptie

17/04/2020 : échanges des mémoires et requêtes / uitwisseling van de memories en verzoeken

24/04/2020 : plaidoiries et finale / pleidooien en finale